7/10/07

Ιατρική Βιβλιοθήκη: Βασικά Διεθνή Συγγράμματα Αναφοράς στην Ειδικότητα της Παθολογίας

1. Harrison's Principles Of Internal Medicine
(McGraw Hill)
2. Cecil Textbook Of Medicine (Saunders)
3. Stein Internal Medicine (Mosby)
4. Braunwald Heart Disease: A Textbook Of Cardiovascular Medicine (Saunders)
5. Conn's Current Therapy (Rakel - Saunders)
6. The Washington Manual Of Medical Therapeutics (Washington University School Of Medicine)
7. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis Of Therapeutics (McGraw Hill)
8. AHFS Drug Information (Annual Edition Of The American Hospital Formulary Service)
9. The Sanford Guide To Antimicrobial Therapy (Antimicrobial Therapy Inc.)
10. Current Medical Diagnosis And Treatment
(Lange - McGraw Hill)
11. The Merck Manual Of Diagnosis And Therapy
(Merck Research Laboratories, Merck & Co., Inc.)
12. Wallach Interpretation Of Diagnostic Tests
(Little, Brown)
13. Dorland's Medical Dictionary (Saunders)
14. New England Journal Of Medicine (Published Weekly by the Massachusetts Medical Society)